ชมนกชมไม้

ชมนกชมไม้
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง ทางหลวงชนบท ชม. 4074 ต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่, กิ่งอ.แม่ออน, 50130
เบอร์โทรศัพท์: 089-559-9371