ข้าวกล่องนำโชค

ข้าวกล่องนำโชค
ที่อยู่: 1001 ต.แม่แฝก จ.เชียงใหม่วัด, อ.สันทราย
เบอร์โทรศัพท์: 097-950-6355 / 097-980-3074