พิซซ่าต้นไม้

พิซซ่าต้นไม้
ที่อยู่: สาขาขัวเหล็ก (สะพานเหล็ก) ถนนลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน