กู โรตี และ ชาชักGuu Fusion Roti & Tea

กู โรตี และ ชาชัก
ที่อยู่: 15/4 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่,, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 082-898-8992