บ้านม่อนม่วน

บ้านม่อนม่วน
ที่อยู่: บ้านม่อนม่วน 175 หมู่ 2 ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม
เบอร์โทรศัพท์: 083-318-6444 / 083-318-6555