ไอติมผัด ไอซ์มาเนียIce Manias

ไอติมผัด ไอซ์มาเนีย
ที่อยู่: ตลาดอนุสาร ถนนอนุสารสุนทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน