ข้าวแกงฟิวชั่น By Time Decor

ข้าวแกงฟิวชั่น By Time Decor
ที่อยู่: Star Avenue Lifestyle Mall ชั้น 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 053-244-368