ก๋วยเตี๋ยวลีลาLeela Noodle)

ก๋วยเตี๋ยวลีลา
ที่อยู่: ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ว, หนองป่าครั่ง, 50000
เบอร์โทรศัพท์: 062-886-4542