ห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น
ที่อยู่: ถนนโชตนา ต.เวียง จ.เชียงใหม่, อ.ฝาง
เบอร์โทรศัพท์: 083-201-8503