นาซิ จำปู๋Nasi Jumpru

นาซิ จำปู๋
ที่อยู่: 108 หมู่ 1 ต.แช่ช้าง จ.เชียงใหม่, อ.สันกำแพง, 50130
เบอร์โทรศัพท์: 081-8319325