ผัดไทยโบราณบ้านร้องวัวแดงPadthai BohraanBaanrongwaudang

ผัดไทยโบราณบ้านร้องวัวแดง
ที่อยู่: 73/3 หมู่ 3 ต.ร้องวัวแดง จ.เชียงใหม่, อ.สันกำแพง
เบอร์โทรศัพท์: 097-076-5749