เจ๊ศรีกระทะร้อน

เจ๊ศรีกระทะร้อน
ที่อยู่: ซอย 8 บ้านใหม่หลังมอ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ