ชิลแล็ค คาเฟ่Chillax Cafe

ชิลแล็ค คาเฟ่
ที่อยู่: ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.หนองควาย จ.เชียงใหม่, อ.หางดง
เบอร์โทรศัพท์: 053-441-845