อาสิ่ว

อาสิ่ว
ที่อยู่: ถนนช้างม่อยตัดใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย
เบอร์โทรศัพท์: 053-251-828