ลิ้มเหลาโหงว

ลิ้มเหลาโหงว
ที่อยู่: 53/3 ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-216-388 / 081-473-9669