พานาโรม่าPanaroma

พานาโรม่า
ที่อยู่: De Marche ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 085-622-0616