เมือง ป๋น ลาว

เมือง ป๋น ลาว
ที่อยู่: หมู่บ้านธารดง ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.บ้านแหวน จ.เชียงใหม่, อ.หางดง
เบอร์โทรศัพท์: 081-928-7634