เออรี่ เบิร์ดEarly Bird

เออรี่ เบิร์ด
ที่อยู่: Early Bird Bed and Breakfast ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 053-206-086 / 085-863-5334