พูลไซด์ บาร์Poolside bar

พูลไซด์ บาร์
ที่อยู่: 153 Imperial Mae Ping Hotel ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
เบอร์โทรศัพท์: 053-283-900