คั่วไก่ นิมมาน by Sarinya

คั่วไก่ นิมมาน by Sarinya
ที่อยู่: 9/1 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 053-218-278 / 082-180-1177