โจ๊กศรีพิงค์

โจ๊กศรีพิงค์
ที่อยู่: ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 053-275-661 / 081-746-0459 / 081-531-3026