ข้าวซอยแม่สาย

ข้าวซอยแม่สาย
ที่อยู่: ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์: 053-213-284