ดำเนินสะดวก Coffee CafeDumnern saduak Coffee Cafe

ดำเนินสะดวก Coffee Cafe
ที่อยู่: 107 หมู่ 14 ซอยบ้านใหม่หลังมอ 7 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 061-145-9545