โป๊กอี๊ด

โป๊กอี๊ด
ที่อยู่: สี่แยกแสงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์