จินเจอร์ แอนด์ คาเฟ่Ginger & Kafe

จินเจอร์ แอนด์ คาเฟ่
ที่อยู่: 199 ถนนมูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-419-011