ข้าวมันไก่เกียรติโอชา

ข้าวมันไก่เกียรติโอชา
ที่อยู่: 41-43 ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-327-262-3