จาวา จังกี้Java Junkie

จาวา จังกี้
ที่อยู่: 125/3 ถนนราชภาคินัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 088-402-6671