เลิฟ แอท เฟิร์ส ไบท์Love at First Bite

เลิฟ แอท เฟิร์ส ไบท์
ที่อยู่: 28 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 053-242-731 / 081-472-5059