พูล บาร์Pool bar

พูล บาร์
ที่อยู่: Singha Montra ถนนศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
เบอร์โทรศัพท์: 053-278-551 / 053-278-537-8