ชาบาร์

ชาบาร์
ที่อยู่: ตรงข้ามหมู่บ้านพิงค์พยอม อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ