อันดามันซีฟู้ดAndaman Seafood

อันดามันซีฟู้ด
ที่อยู่: 100/14 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด
เบอร์โทรศัพท์: 053-905-041 / 081-536-3624 / 084-406-5844