ลาบริมคลอง

ลาบริมคลอง
ที่อยู่: ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ