พิมลรัตน์

พิมลรัตน์
ที่อยู่: ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ