ต้อยรสแซบ

ต้อยรสแซบ
ที่อยู่: ท่าแพ ซอย 1 ถนนลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
เบอร์โทรศัพท์: 053-206-455