เดอะ แฟมิลี่The Family Restaurant

เดอะ แฟมิลี่
ที่อยู่: The Family Hotel ถนนมหิดล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ป่าแดด
เบอร์โทรศัพท์: 053-812-413-4