วนิลา ช็อบWanila Shop

วนิลา ช็อบ
ที่อยู่: 364 ถนนเจริญประเทศ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
เบอร์โทรศัพท์: 082-621-4490