โจ๊กสมเพชร

โจ๊กสมเพชร
ที่อยู่: 51 ถนนศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-210-649