ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน

ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน
ที่อยู่: ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 (ร้านจะเกือบถึงเส้นศิริมังคลาจารย์) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 084-040-9191 / 084-949-2828