ถนอมโภชนา

ถนอมโภชนา
ที่อยู่: 8 ถนนชัยภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย