โป่งแยง แอ่งดอยPongyang Angdoi

โป่งแยง แอ่งดอย
ที่อยู่: 49/3 หมู่ 2 ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม
เบอร์โทรศัพท์: 02-562-0858