ไก่ทอดเที่ยงคืน

ไก่ทอดเที่ยงคืน
ที่อยู่: 139 ถนนกำแพงดิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
เบอร์โทรศัพท์: 053-206-229