สุกี้โคคาช้างเผือก

สุกี้โคคาช้างเผือก
ที่อยู่: ตลาดช้างเผือก ถนนมณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก