ฝ้ายเบเกอรี่Fai Bakery

ฝ้ายเบเกอรี่
ที่อยู่: หมู่ 5 ต.ยายเนิ้ง จ.เชียงใหม่, อ.สารภี
เบอร์โทรศัพท์: 053-963-547 / 083-568-4095