ข้าวมันไก่ไหหลำ (เจ้าเก่าหนองประทีป)

ข้าวมันไก่ไหหลำ (เจ้าเก่าหนองประทีป)
ที่อยู่: ข้างสถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 053-242-833