สีฟ้าข้าวมันไก่

สีฟ้าข้าวมันไก่
ที่อยู่: สาขาใกล้กาดรวมโชค ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่, อ.สันทราย