บาบีลอนBabylon

บาบีลอน
ที่อยู่: 100/63 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์: 053-212-180