ไอ พิซซ่าI Pizza

ไอ พิซซ่า
ที่อยู่: ตลาดรินคำ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์: 080-619-2000