วากายะ ยากินิกุWagaya Yakiniku Restaurant

วากายะ ยากินิกุ
ที่อยู่: 15 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 053-894-433 / 081-673-4343