จันตำแหลก

จันตำแหลก
ที่อยู่: ต.สันกลาง อ. เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง