คุณจันตำแหลก

คุณจันตำแหลก
ที่อยู่: 81 ถนนทางหลวงหมายเลข 1006 ต.สันกลาง อ. เชียงใหม่, อ.สันกำแพง, 50130