ข้าวเม่าข้าวฟ่างKhaomao Khaofang

ข้าวเม่าข้าวฟ่าง
ที่อยู่: 181 หมู่ 7 ถนนครุยบุญยสิงห์ (ราชพฤกษ์) ต.หนองควาย จ.เชียงใหม่, อ.หางดง
เบอร์โทรศัพท์: 053-838-444